Landstinget i Östergötland

Ledning och kontakter

Birgitta Clinchy
010-103 33 91
Verksamhetschef
birgitta.clinchy@regionostergotland.se

 

 

Cecilia Axelsson
010-103 32 44
Enhetschef
cecilia.axelsson@regionostergotland.se

 

 

Karin Backteman
010-103 45 57
Enhetschef Blodtappen/PhD, Leg. Biomedicinsk analytiker
karin.backteman@regionostergotland.se

 

 

Carina Andersson
010-103 32 77
Biomedicinsk analytiker, kvalitetssamordnare
Carina.Ast.Andersson@regionostergotland.se

 

 

Enisa Deumic 
010-103 45 85
Kommunikatör/Blodgivarsamordnare
enisa.deumic@regionostergotland.se

 

 

Ansvarig person för Klinisk immunologi

 

Charlotte Dahle
010 - 103 32 74
Överläkare
charlotte.dahle@regionostergotland.se

 

Ansvarig person för den  transfusionsmedicinska verksamheten  

Agneta Seger Mollén
010-103 45 86
Överläkare
Agneta.Seger.Mollen@regionostergotland.se

 

Beställning av "rör" för metodutveckling/forskning  

Marie Trinks 
010-103 45 71
Biomedicinsk analytiker
marie.trinks@regionostergotland.se

Instruktions BMA  

Helena Lindblom
010-103 32 70
Biomedicinsk analytiker
helena.lindblom@regionostergotland.se