Region Östergötland

Klinisk kemi

 

Information för vårdgivare


Klinisk kemi är en specialitetsgemensam och länsövergripande laboratorieenhet som finns på sjukhusen i Linköping, Motala och Norrköping och vid de flesta vårdcentralerna i Östergötland.

Vi kan erbjuda analyser inom följande områden:
rutinkemi, läkemedelsanalyser, hematologi, proteiner, hormoner,  immunokemi, molekylär-biologi, blodgaser och koagulation.

Det bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete inom laboratoriet, som har ett nära samarbete med Hälsouniversitetet.

Klinisk kemi ansvarar för antikoagulantia-mottagningarna (AK-mottagningarna) i Linköping, Motala och Finspång (drivs av Närsjukvården i Finspång men har avtal med Klinisk kemi).

Utöver detta erbjuder vi efter behov andra sätt att vara närvarande i vården.

  • Närlaboratorier: Drivs av vår egen personal, med ett sortiment på cirka 55 analyser ur ett standardsortiment
  • Kundutförda laboratorier: Drivs av kundens egen personal, med ett sortiment på cirka 20 analyser ur ett standardsortiment.
  • Studier projekt uppdrag
Provtagningsanvisningar 

Förfrågningar om provsvar med mera till Klinisk kemi: 010-103 4490

Till sidan för laboratoriemedicin i Östergötland

Patientinformation finns på 1177.se