Landstinget i Östergötland

Undervisning vårdpersonal

Kundutförd laboratorieverksamhet är en möjliget för er att utföra laboratorieanalyser på vårdavdelningar för vissa kritiska analyser.
 
Vi erbjuder även, i viss mån, IT-stöd för överföring av dessa analyssvar till ROS. Olika modeller erbjuds beroende på instrument och analyser.

Laboratoriemedicin erbjuder undervisning till vårdpersonal som är i behov av utbildning för provtagning och preanalys, eller som använder analysinstrument för laboratorieanalyser.
 
Undervisningen är ett led i patientsäkerheten, oberoende av var analysen utförs ska den ge likvärdiga resultat.

Anmälan till utbildning sker via Kompetensportalen – Utbildningskatalogen – Fortbildning sjukvård – Laboratoriemedicin.

Efter genomförd kurs/utbildning finns ett webbaserat kunskapsprov att besvara i "Tilda".

Patientnära svar i ROS
Överföring av provresultat i ROS
Patientnära instrument
Kostnad
Undervisning

 

 

 

Vid frågor
Stöd och service
Telefon: 010-103 44 90
Klinisk kemi