Region Östergötland

Klinisk mikrobiologi

   
   

ChlamydiaAvläsning

Information för vårdgivare


Mikrobiologisk diagnostik erbjuds från vårt kliniska laboratorium vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga infektioner; bakterier, virus, svampar och parasiter. Verksamheten omfattar påvisande av smittämnen i patientprov genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA.

Andra uppgifter är att göra tolkningar av utförda analyser, ge råd till remitterande läkare angående lämplig provtagning, antibiotikabehandling samt medverkan i epidemiologisk kartläggning av infektioner.

På laboratoriet arbetar läkare med specialistkompetens inom klinisk bakteriologi och klinisk virologi, biomedicinska analytiker, biologer, undersköterskor och sekreterare.

Provtagningsanvisningar för laboratoriemedicin

Patientanvisningar (att lämnas till patienten, provtagning utförs av patienten)

Provtagningsanvisning SARS-CoV-2 RNA  (20-05-25)

Nasopharynx provtagning - video

Nasofarynx aspirat - video

 

Verksamhetschef
Karin Andersson
010-103 24 73
Verksamhetschef
karin.andersson@regionostergotland.se

Adress:
Klinisk mikrobiologi (Ingång 64)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Länk

Laboratoriemedicin i Östergötland


Patientinformation finns på 1177.se