Region Östergötland

Klinisk mikrobiologi

ChlamydiaAvläsning

Information för vårdgivare


Mikrobiologisk diagnostik erbjuds från vårt kliniska laboratorium vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga infektioner; bakterier, virus, svampar och parasiter. Verksamheten omfattar påvisande av smittämnen i patientprov genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA.

Andra uppgifter är att göra tolkningar av utförda analyser, ge råd till remitterande läkare angående lämplig provtagning, antibiotikabehandling samt medverkan i epidemiologisk kartläggning av infektioner.

På laboratoriet arbetar läkare med specialistkompetens inom klinisk bakteriologi och klinisk virologi, biomedicinska analytiker, biologer, undersköterskor och sekreterare.

Provtagningsanvisningar för laboratoriemedicin

Patientanvisningar (att lämnas till patienten, provtagning utförs av patienten)

Nasopharynxaspirat 

Nasopharynxaspirat, provtagning med vacuumsug

 

Nasopharynxaspirat - video

 

Verksamhetschef
Johan Nordén
Tel: 010-103 67 21

E-post: johan.norden@regionostergotland.se

Adress:
Klinisk mikrobiologi (Ingång 64)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Länk

Laboratoriemedicin i Östergötland


Patientinformation finns på 1177.se