Region Östergötland

Ledning och kontakter

Verksamhetschef

Andersson Karin
010-103 24 73
karin.andersson@regionostergotland.se

Enhetschef

Bergsbo Hanna
010-103 41 07
hanna.bergsbo@regionostergotland.se

Klasén Åsa
010-103 93 41
asa.klasen@regionostergotland.se

Rubér Marie
010-103 45 83
marie.ruber@regionostergotland.se

Kvalitetsamordnare

Thunberg Kerstin
010-103 30 07
Leg. biomedicinsk analytiker
kerstin.thunberg@regionostergotland.se

Laboratorieinstruktör

Alipouratigh Mahin
010-103 83 89
Leg. Biolog/biomedicinsk analytiker, transportansvarig
mahin.alipouratigh@regionostergotland.se

Fredriksson Malin
010-103 32 67, 103 83 89
Leg. Biomedicinsk analytiker (molekylär)
malin.fredriksson@regionostergotland.se

Huvudhandledare

Falkeborn Tina
010-103 96 14
Biolog, PHD
tina.falkenborn@regionostergotland.se