Region Östergötland

Förvaring i väntan på transport

Om omedelbar transport till laboratoriet inte är möjlig skall proverna förvaras på följande sätt.

Rumstemperatur

Blododlings-flaskor (Bactec)

Anaerob odling i ESwab-rör

Kylskåp

Övriga odlingsprov i transportmedium
(ESwab)

Prov i sterila rör med gul kork 

Fecesprov

Blodprov för serologiska undersökningar

Virusanalyser

Prov för molekylärbiologisk analys (PCR)

Små, korta NaCl-rör (borst-prover)

Transportrör för Chlamydia/PCR

Inkubator 35°C (alt. rums-temperatur om inkubator saknas)

Punktionsflaskor
  
Vävnadsodling i TGB-rör (långa rör med svart skruvkork)

Odlingsplattor och TGB-rör från ögonkliniken


Adress:  
Klinisk mikrobiologi (Ingång 64)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
 
Klinisk mikrobiologi

Diagnostikcentrum