Region Östergötland

Utbildning/fortbildning

Kontakta oss för att diskutera era önskemål och behov. Det kan t ex gälla information om provtagning, nya analyser eller om ett speciellt område.

Information kan ges vid t ex ett klinikmöte eller utbildningstillfälle hos er alt. i samband med ett studiebesök på klinisk mikrobiologi.

 

Kontaktperson:
Mahin Alipouratigh

Laboratorieinstruktör/Legitimerad Biomedicinsk analytiker
Telefon 010-103 83 89

e-post: mahin.alipouratigh@regionostergotland.se