Region Östergötland

Vanliga frågor om provtagning

VANLIGA FRÅGOR OM PROVTAGNING
Det är viktigt att rätt rör används vid provtagningen, och vissa frågor om detta, som t.ex. vilket rör som skall användas, återkommer oftare än andra.

Våra analyser är kvalitetssäkrade och validerade utifrån det provtagningsmaterial som tillverkaren av analysmetoder, t ex PCR, rekommenderar. Används felaktiga pinnar och/eller transportsubstrat kan analysen inte utföras.

Här nedan följer korta svar på några vanligt förekommande oklarheter angående provtagning och vilka rör respektive material som skall användas. Mer information finns i våra Provtagningsanvisningar på Lisa, vilka hittas enklast under Genvägar, till höger i översta ljusblå fältet på Lisas förstasida.

ALLMÄN ODLING, ROS-BESTÄLLNING
Från ett prov kan bara en odling utföras. Önskas flera analyser måste flera prov skickas. 

ANTIKROPPSANALYSER
, serologi bakterier och virus
 ex. Borrelia, HIV, hepatit
• Serumgelrör utan tillsats, 10mL

BORRELIA, NEUROBORRELIA
• Borrelia; serumgelrör utan tillsats
• Neuroborrelia;  Blod och likvor (csv) måste tas samtidigt för att lab
ska kunna beräkna en kvot mellan serum- och likvorvärde. Kvoten verifierar om antikroppsproduktionen är intratekal eller inte.

BRUCELLA
Vid misstanke om infektion orsakad av Brucella kontaktas jourhavande bakteriolog.
Information finns också på Folkhälsomyndighetens hemsida; www.folkhalsomyndigheten.se

NOROVIRUS PCR
• Fecesburk med sked används både till feces och kräkning.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE,
toxin-test
• Fecesburk med sked, brunt lock.

PCR-analys BLÅSSKRAP
Herpes, varicellae
• Virocult provtagningsset, transportrör med grön kork, etikett
med grön text, bred pinne.
• Cellmaterial skrapas från blåsbotten/slemhinna med virocult provtagningsset, grön kork.

PCR-analys LUFTVÄGSBAKTERIER

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR), Streptococcus  pneumoniae (pneumokocker), Bordetella pertussis (kikhosta)
• Svalg-och nasopharynxsekret tas med ESwab orange respektive blå kork.
• Nasofarynxaspirat tas med provtagningsset för nph-aspirat, sterilt rör med skruvkork
• Sputum i sputumburk
• Trachealssekret tas med trachealsugset, steril rör med gul kork.
• BAL- ca 10 ML i sterilt rör med gul kork
• Legionella-misstanke; sputum eller BAL

PCR-analys LUFTVÄGSVIRUS
Influensa och RS
• I första hand skickas nasopharynxaspirat i ett sterilt rör.
• För mer ingående information om provtagning, se våra Provtagningsanvisningar. Där finns även länkar till hur man på olika sätt kan ta nasopharynxaspirat. 

QUANTIFERON
• Planera provtagningen så att prov kommer till Klinisk Mikrobiologi måndag-torsdag, undvik om möjligt fredagar.
• Venprovtagningen utförs i fyra stycken speciella provtagningsör med grå, grön, gul och lila. Rör ingår i analyskostnaden och rekviveras från materialplaneringen.

SKICKEPROV
• Analyser som utförs av externt laboratorium beställs i RoS. Om analysen saknas i RoS använd pappersremiss. Skriv tydligt vilken analys som önskas, svarsmottagare och telefonnummer.
• Skickas måndag – torsdag.

SPUTUM
• Morgonprov. Upphostning från nedre luftvägarna.
• Sputumburk UTAN tillsats vid odling och PCR.

SVAMPODLING
• Torra material som hudflagor, nagelbitar, hårstrån förs över till ett sterilt rör, skickas torrt ingen tillsats.
ESwab-rör rekommenderas INTE för torra material. Man får med mindre material, detta ”fastnar” i bufferten och utbytet av analysen minskar.
• Sekret från slemhinna- ESwab standard (rosa) eller tunn (orange) kork.

TB, TBC, MYKOBAKTERIER
• Mykobakterier är okänsliga för uttorkning och provmaterial kan därför skickas utan tillsats i ett sterilt rör med gul kork. ESwab-rör eller TG-buljongrör skall EJ användas.