Region Östergötland

Stick-, skär- och stänkskada

Stick-, skär- och stänkskada - risk för blodburen smitta

Här hittar du instruktioner om vad man gör vid en incidens.

Stickskada (risk för blodsmitta)

 

 

Klinisk mikrobiologi