Region Östergötland

Substratavdelningen

Substratavdelningen tillverkar medier och lösningar som används i odlingsdiagnostiken.

Vi tillverkar även produkter till försäljning enligt önskemål till skolor och forskargrupper.

Substrats öppettider är 7.30-16.00

Beställningar kan göras på telefonnummer: 010-1034592/röstbrevlåda

alt. e-mail: SubstratavdLmc@regionostergotland.se