Region Östergötland

Klinisk patologi

Information för vårdgivare


Inom klinisk patologi har vi kompetens och resurser för att:

  • undersöka olika förändringar i organ eller biopsier
  • med hjälp av mikroskop och special analyser karaktärisera godartade och elakartade tumörer eller inflammatoriska förändringar i t ex bröst, livmoder, prostata, blindtarm och hud
  • bedöma gynekologiska cellprover för att hitta förstadier till cancer
  • diagnostisera andra cellprover från t ex lunga, bukhåla och urinblåsa
  • utföra och diagnostisera punktioner av knutor på olika ställen i kroppen t ex i bröst och därefter ställa diagnos på cellmaterialet
  • utföra kliniska obduktioner och bårhusverksamhet

På Universitetssjukhuset, Linköping finns vår punktionsmottagning.

Våra diagnoser ligger ofta till grund för behandling och uppföljning av sjukdomar. Våra medarbetare är efterfrågade som resurspersoner i nationella projekt, utvecklings- och referensgrupper inom cytologi och patologi.
Vi arrangerar kliniska konferenser och ronder för att erbjuda andra kliniker möjlighet att se och diskutera olika fall.

En viktig del inom vår verksamhet är forsknings- och utvecklingsarbete både internt och externt, samt vårt arbete med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Vi tar emot studenter från olika utbildningar.

Bårhus finns på båda sjukhusen medan obduktioner bara utförs på Universitetssjukhuset, Linköping.

Verksamheten är ackrediterad för Cervixcytologisk diagnostik, Bröstdiagnostik avseende brösttumörer, Gastrointestinal diagnostik avseende colon- och rectumtumörer,
Gynekologisk diagnostik avseende endometriumneoplasier, Leverpatologisk diagnostik avseende hepatiter, Lungdiagnostik avseende lungtumörer, Urologisk diagnostik avseende prostatacancer och urinblåsetumörer. Vi är även ackrediterade för ett flertal molekylärpatologiska analyser. Fullständig förteckning över ackrediteringens omfattning finns här.

Patientinformation finns på 1177.se