Landstinget i Östergötland

Laboratoriemedicin

Diagnostikcentrum driver kliniska laboratorier på länets sjukhus och vid de flesta vårdcentralerna i länet. Vi har ett bassortiment av analyser som utförs av våra vårdcentrals-laboratorier och ett större sortiment av tjänster på våra sjukhuslaboratorier.

Vi arbetar i första hand med provanalyser men också med blodkomponenter, patientbehandlingar och bårhusverksamhet. 

Laboratoriemedicin är en av Swedac ackrediterad verksamhet enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018.  

Provtagningsanvisningar

Verksamheter

Klinisk farmakologi

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi

Klinisk genetik

Laboratoriemedicin sjukhus

Patientnära laboratoriemedicin
 
Övrigt
Undervisning för vårdpersonal
Studier, projekt och uppdrag
Remisser och beställningar
Prislistor laboratoriemedicin