Region Östergötland

Lab-Nytt

Till vänster i menyn finns de Lab-Nytt som getts ut av laboratoriemedicin under de senaste två åren. 
(för 2017 och 2018 samt årets)

Nyheterna i Lab-Nytt gäller oftast förändringar i vårt sortiment, förändringar i metoder eller referensområden.
De kan även gälla ändrade provtagningsanvisningar eller ändrade öppettider som exempel.
Om du behöver kunna läsa Lab-Nytt från tidigare år vänligen kontakta Yvonne.Thornberg@regionostergotland.se

Diagnostikcentrum