Region Östergötland

Lab-Nytt 2019

  Nr Datum Rubrik

25

2019-12-05 Neuroborrelia - ny rutin gällande provinlämning

24

2019-12-05 Förändringar i svampdiagnostiken

23

2019-11-19 Larmgräns förändringar

22

2019-11-11 Nytt reagens för analys av TRAK

21

2019-10-25 Ytliga sår/Djup infektion/Vävnadsodlingar-info

20

2019-10-22 S-CA 15-3 (Cancerassocierat antigen 15-3) ny analys

19

2019-10-14 S-MMA (metylmalonat) - ny metod

18

2019-10-02 P-Etylenglykol - ny analys på ViN

17

2019-06-20 Beta trace protein - ej analys under jourtid

16

2019-06-13 Rosa bladet - ny version av LATHUND för Transfusionsmedicin

15

2019-06-07 Förlängda svarstider för fetalt-RHD under sommaren

14

2019-06-07 Likvorodling - nya rutiner

13

2019-06-07 Likvorodling - ny metod

12

2019-05-22 IgG-subklasser - nya svarsrutiner

11 

2019-05-14 Födoämnespanel (fx5) utgår ur sortimentet

10

2019-05-02 Analys av 5-HIA i urin och serum

9

2019-04-30 P-Metotrexat lågdos med LCMSMS - nu på Klinisk kemi

8

2019-04-26 Klinisk patologi inför telefonval vid förfrågningar till kliniken
7 2019-03-27 Trombocytaggregation - ändring av referensintervall och provtagningsrör
6 2019-03-27 Urin proteinprofil (stickprov) - nytt i ROS
5 2019-02-06 Phadiatop® - verifiering av ingående allergen (reflextest)
4 2019-01-29 P-Lipoprotein(a) - ny metod med förbättrad svarstid
3 2019-01-21 GBM-antikroppar inkluderas i ANCA-screening
2 2019-01-16 Nya svarsrutiner för Urinsticka
1 2019-01-08 Cervixcytologi - ändrade remisser och rutiner


Laboratoriemedicin
Diagnostikcentrum