Region Östergötland

Lab-Nytt 2020

  

  Nr  Datum            Rubrik  

27

2020-12-22

Fel i ROS: Streckkod saknas på externa remisser vid utskrift

 

 

 26

 2020-12-16

Genanalyserna hemokromatos (HFE), laktosintolerans (LCT) och Gilberts syndrom (UGT1A1) kommer att skickas

 

25

2020-11-27

S-Vancomycin analyseras på US, ViN och LiM

 

24 

2020-11-26  

Mykobakteriediagnostik- PCR-analyser har längre svarstid än normalt

 

23

2020-10-19

P-Magnesium- ny analys på Laboratoriemedicin sjukhus Motala

 

22

2020-10-01

Helgenomsekvensering av mykobakterier

 

21

2020-09-04

Lipidstatus – icke fastande provtagning och svarsrutiner

 

 20   

2020-07-29

Brist på Virocultrör- beställ från Materialplaneringen 

 

19

2020-06-04

Provtagningskit för Covid-19, PCR och odling LIO-nummer 752901
 

18

2020-05-25 IgG-subklasser- förlängd svarstid

 

17 

2020-05-13 Stopp av PCR-diagnostik av luftvägspatogener

 

16

2020-05-07 Införande av covid 19 (SARS-CoV-2) serologi
 

15

2020-05-05 F-Elastas - analys på Klinisk mikrobiologi
 

14

2020-04-28 Nasofarynxprov - provtagningsmaterial
 

13

2020-06-04 S-Angiotensin converting enzyme (ACE) - ny metod
 

12

2020-03-31 Diagnostik infektiös diarré
 

11

2020-03-30 Tuberkulosdiagnostik - tillfälligt ändrad PCR-rutin
 

10

2020-03-13 Screening av Coronavirus SARS-CoV-2
 

 9

2020-03-12 Analys av Coronavirus SARS-CoV-2
   8

2020-03-05

Rörpost till Klinisk farmakologi på US
   7

2020-03-03

Borrelia-IgM - analysen upphör
   6

2020-03-02

Analys av nya Coronaviruset SARS-CoV-2
   5

2020-02-18

Blododling - uppdaterade anvisningar
   4 2020-02-03 NOAK-behandling - AK-mottagningarna slutar skicka remiss för omprövning

 

 3 2020-01-30 P-Antitrombin - ändringar av beställning i ROS
   2 2020-01-27 Aktuell sökväg till jourhavande läkare på Transfusionsmedicin
  

 1

2020-01-23 Byte av provtagningsrör för analys av klamydia, gonorré
och mykolplasma genitalium

 

Laboratoriemedicin, Diagnostikcentrum