Region Östergötland

Provtagningsanvisningar

I provtagningsanvisningar för laboratoriemedicin kan man söka i vårt sortiment av tjänster, dels genom fri sökning, dels under A-Ö där man kan kombinera denna sökning med respektive område.

 

Laboratoriemedicin är en av Swedac ackrediterad verksamhet enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. I de fall laboratoriet har en ackrediterad metod för beställd provning tillämpas alltid denna, såvida inte ni som kund begärt något annat. Ackrediteringsstatus anges för respektive metod/analys i Provtagningsanvisningarna.

De rapporteringsmedier som Laboratoriemedicin i Östergötland för närvarande använder sig av, medger inte i nuläget markering av vilka metoder som är ackrediterade och vilka som inte är det. Laboratoriet kan därmed inte leverera en ackrediterad rapport. Detta innebär att provningen inte kan betraktas som utförd under ackreditering enligt Swedacs föreskrift (STAFS 2020:1) eftersom hänvisning till ackreditering ej kan göras.

 

Vid särskild förfrågan och vid enskilda tillfällen kan en ackrediterad rapport levereras för provning utförd med ackrediterad metod. I dessa fall sparar laboratoriet allt nödvändigt underlag för att kunna utfärda en ackrediterad rapport. Denna förfrågan kan göras upp till 6 månader efter utförd provning.

 

Laboratoriemedicin arbetar med att ta fram en IT-lösning som medger markering av vilka metoder som är ackrediterade.

 

För frågor och beställning av ackrediterad rapport kontakta kvalitetsansvariga för Laboratoriemedicin KvalitetsansvarigaLaboratoriemedicin@regionostergotland.se

Anvisningar vid provtagning

Allmänna föreskrifter och att tänka på vid provtagning
Patientförberedelse inför provtagning
Film om venprovtagning och provhantering (YouTube)
Smittförande patientprov se blodburen smitta från Vårdhandboken
   
Provtagningsrör och material
Provtagningsrör 181031 
Lathund, rörordning 181031

Provtagningsmaterial för prover till Klinisk mikrobiologi

Provtagning med Monovette® Hirudin för Multiplate® analyser - instruktion

   
Remisser och beställningar

Remisser och beställningar
   
Anvisning i ROS
Viktigt att "skicka" remiss i ROS
Koppling till provtagningsanvisning i ROS
Märkning av rör i ROS
   
Övriga anvisningar

Patientanvisningar - lämnas till patienten, provtagning av patienten själv 

Cerebrospinalvätska (Csv) provtagning och hantering

Beräkna minsta provvolym barn, kap-prov

Transport av laboratorieprover (från säkerhetshandboken, farligt gods)

Provtagning i hemsjukvård - rutin   

Ansvarsfördelning

Faderskapsärende- provtagning