Region Östergötland

Provtagningsanvisningar

I provtagningsanvisningar för laboratoriemedicin kan man söka i vårt sortiment av tjänster, dels genom fri sökning, dels under A-Ö där man kan kombinera denna sökning med respektive område.

OBS! Ackrediteringsstatus anges för närvarande inte i svarsrapporter.

Anvisningar vid provtagning

Allmänna föreskrifter och att tänka på vid provtagning
Patientförberedelse inför provtagning
Film om venprovtagning och provhantering (YouTube)
Smittförande patientprov se blodburen smitta från Vårdhandboken
   
Provtagningsrör och material
Provtagningsrör 181031 
Lathund, rörordning 181031

Provtagningsmaterial för prover till Klinisk mikrobiologi

Provtagning med Monovette® Hirudin för Multiplate® analyser - instruktion

   
Remisser och beställningar

Remisser och beställningar
   
Anvisning i ROS
Viktigt att "skicka" remiss i ROS
Koppling till provtagningsanvisning i ROS
Märkning av rör i ROS
   
Övriga anvisningar

Patientanvisningar - lämnas till patienten, provtagning av patienten själv 

Glukosbelastning, instruktion (Oral glukos tolerans test, OGTT)

Cerebrospinalvätska (Csv) provtagning och hantering

Beräkna minsta provvolym barn, kap-prov

Transport av laboratorieprover (från säkerhetshandboken, farligt gods)

Provtagning i hemsjukvård - rutin   

Ansvarsfördelning

Faderskapsärende- provtagning