Region Östergötland

Allmänna föreskrifter - provtagning

Allmänna föreskrifter och att tänka på vid provtagning.

  • Identitetskontroll – Patienten skall om möjligt själv uppge namn och personnummer.
  • Märk provrören före provtagning med personnummer, namn och analys. Rätt etikett till rätt rör.
  • Använd så lite stas som möjligt. En minut är OK. Ingen muskelpumpning.
  • Blanda alltid alla rör direkt efter provtagningen. Vänd på rören 10 ggr – använd gärna provtagningsvagga. Det underlättar då man tar många rör.
  • En infusion ska vara avstängd i minst 5 minuter innan blodprov kan tas. Prov bör alltid tas i en annan extremitet än den där infusionen ges.


Som användare av ROS får man anvisningar för provtagningen på provtagningsunderlaget.

Om ni önskar undervisning i preanalytisk provhantering kan ni gå in på sidan: ”Undervisning för vårdpersonal”

Klinisk kemi
Diagostikcentrum