Region Östergötland

Glukosbelastning instruktion

Oral glukos tolerans test (OGTT)

Patientförberedelse
Kontrollera före undersökningen att patienten ej omfattas av kontraindikationerna
1. tillfällig systemisk sjukdom, belastningen uppskjutes minst 2 veckor.
2. feber
Patienten ska äta normalt dagarna före undersökningen. Efter kl 22 kvällen före får patienten inte äta (fasta 10 timmar). Fastan får ej vara längre än 16 timmar. En mindre mängd vatten är tillåten. Kroppsansträngning, rökning och snusning bör undvikas minst två timmar före undersökningen.

Instrument
Godkända instrument är:
Accu-Chek Inform II
Hemocue
Instrumenten ska vara kvalitetssäkrade via laboratoriemedicin, Diagnostikcentrum LiÖ.

Provtagning och provhantering
Kapillärprov som analyseras omgående.
Var noga med att patientens hand är varm och avslappnad. Torka av första bloddroppen.

Utförande

1. Undersökningen påbörjas kl 8 – 10.

2. Fråga patienten om föreskrifterna följts. Notera eventuella avvikelser.
Patienten skall sitta stilla (eller ligga) under hela belastningen. Ingen föda, dryck eller rökning får förekomma under belastningen (ej heller sockerfritt tuggummi).

3. Glukoslösning
Vuxna: Färdigspädd glukoslösning Gluko 75, 200 mL
Barn < 43 kg kroppsvikt: 1,75 g/kg (max 75 g). Löses i 250-350 mL vatten

4. Ta förprov (fasteprov) för kP-glukos. Tag dubbelprov och notera båda värdena samt räkna ut ett medelvärde.
Om kP-glukos (medelvärdet) > 8,0 avbryts belastningen. För gravida avbryts belastningen vid kP-glukos => 7,0.

5. Starta stoppuret samtidigt som patienten börjar dricka glukoslösningen.
Glukos skall intas under 5 min. Vid kräkningar avbryts belastningen.

6. Efter exakt 2 timmar tas kP-glukos som dubbelprov.

Referensintervall
Plasma-glukoskoncentration i kapillärprov (mmol/L), enligt WHO.

  0 h – fastevärde 2 h
Normal glukostolerans <= 6,0 < 8,9
Fastehyperglykemi 6,1 - 6,9 < 8,9
Nedsatt glukostolerans < 7,0  8,9 - 12,1
Diabetes mellitus => 7,0 => 12,2


Gravida
Plasma-glukoskoncentration i kapillärprov (mmol/L), enligt nationella riktlinjer.

  0 h – fastevärde 2 h
Normal glukostolerans <= 6,0 < 8,9
Fastehyperglykemi 6,1 - 6,9 < 8,9
Nedsatt glukostolerans < 7,0 8,9 – 9,9
Graviditetsdiabetes >= 7,0 => 10,0

 

Metodansvarig BMA
Anna Henricson
Klinisk kemi US
Anna.Henricson@regionostergotland.se
Medicinskt ansvarig läkare
Ahmed Omran
Klinisk kemi US
Ahmed.Omran@regionostergotland.se


Uppdaterad 2019-01-25
 
Klinisk kemi
Diagnostikcentrum