Region Östergötland

Patientanvisningar

 

Här hittar du patientanvisningar för provtagning som ska utföras av patienten själv.

Patienten har möjlighet att ta vissa prover hemma med hjälp av instruktion om hur provtagningen ska utföras.

Vårdpersonalen märker provtagningsmaterialet med patientuppgift och typ av provmaterial. Patienten får information om hur provet ska tas, förvaring och var provet ska lämnas.

Fasta - patientinformation
 
Provtagning för dygnssamling av urin (svenska) på engelska  
på arabiska 
  
Provtagning för urinodling (svenska) på engelska
 
Provtagning för urinodling på små barn - påsprov
 
Provtagning för avföringsodling (svenska) på engelska  på arabiska
 
Provtagning för cystor och maskägg (svenska) på engelska 
på arabiska
 
Provtagning för Clostridium difficile toxin (svenska) på engelska
Provtagning för springmask - tejptest (svenska) på engelska

Provtagning för F.O.B. test (151117 svenska) på engelska 
på arabiska 

Provtagning för klamydia och gonokocker (svenska) på engelska
Provtagning för upphostningsprov (sputum) (svenska) på engelska
Provtagning för Calprotektin (svenska) på engelska  på arabiska
Provtagning för Helicobacter pylori (svenska) på engelska
på arabiska
 
Provtagning för saliv-kortisol (svenska)  på engelska     på arabiska


Laboratoriemedicin
Diagnostikcentrum