Region Östergötland

Patientförberedelse inför provtagning

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Preanalytisk variation kan ibland ha en stor påverkan på provresultatet.
För att minska den preanalytiska variationen är det därför viktigt att patienten förbereds på rätt sätt inför provtagningen.

Kost
Fasta
Läkemedel
Provtagningstidpunkt
Kroppsläge
Fysisk aktivitet

 

 Patientförberedelse inför provtagning (hela dokumentet för utskrift)

Eva Landberg, överläkare
Klinisk kemi
Diagnostikcentrum