Region Östergötland

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet som utförs en tid innan provtagningen påverkar vissa komponenter i kroppsvätskorna. Ibland kan det räcka med en snabb promenad eller gång i några trappor.
Speciellt känsligt är det med parametrarna som ingår i Blodstatus, där leukocytantalet är det som påverkas mest. Antalet leukocyter i blod kan öka till det dubbla efter måttlig-kraftig fysisk aktivitet. Även CK och ASAT är exempel på analyser som påverkas av kroppsansträngning. Vardagsaktiviteter som att cykla eller att springa anses vara kraftiga fysiska aktiviteter som man bör undvika minst 2 timmar innan provtagningen, åtminstone för känsliga analyser. Patienten bör i övrigt sitta minst 15 minuter innan provtagning.


Klinisk kemi
Diagnostikcentrum