Region Östergötland

Kroppsläge

Proverna bör helst tas med patienten sittande för att minska kroppslägets påverkan på analysresultatet.
På grund av omfördelning av kroppsvätskan påverkar kroppsläget koncentrationen av flera olika ämnen i blod. Skillnaden kan då vara upp till 5 procent mellan prov taget när patienten sitter upp jämfört med om patienten ligger ner.
De referensområden som tillämpas gäller endast om patienten är sittande minst 15 minuter före provtagning. Många vanliga analyser som t ex Albumin och Hemoglobin uppvisar variation beroende på kroppsläget. Om kroppsläget är extra viktigt för rätt tolkning av analysen, anges detta under patientförberedelse i provtagningsanvisningarna.


Klinisk kemi
Diagnostikcentrum