Region Östergötland

Läkemedel

Många läkemedel påverkar laboratorieresultaten och det kan ske på lite olika sätt. De kan påverka vissa funktioner i kroppen, t.ex. kan morfin orsaka spasm i sfinkter Oddi vilket ger en ökning av resultatet för vissa lever- och pankreas analyser. 
Många läkemedel som administreras intramuskulärt orsakar en muskelirritation som gör att vissa enzym frigörs till blod, t.ex. CK, ALAT och LD. I dessa fall bör man avvakta med analys 2-3 dygn efter en intramuskulär injektion.
Vissa läkemedel stör själva analysmetoden och kan då orsaka falskt förhöjt eller sänkt värde, t ex. gäller detta Biotin (vitamin B7) i höga doser, som kan störa en rad olika immunokemiska analyser.
Vissa läkemedel kan behöva sättas ut ganska lång tid före provtagningen. Det gäller t ex för Renin (blodtrycksmedicin) och Kromogranin A (protonpumpshämmare). 
Under rubriken patientförberedelse på provtagningsanvisningen finns information om vilka läkemedel som bör undvikas inför den aktuella provtagningen. Ytterligare information kan även finnas i den utförliga beskrivningen av analysen som finns högst upp i provtagningsanvisningarna.


Klinisk kemi
Diagnostikcentrum