Region Östergötland

Provtagningstidpunkt

Många ämnen i kroppsvätskor uppvisar cyklisk variation under dygnet. Ibland kan det därför vara en fördel att upprepade prover tas vid samma tidpunkt för att resultaten bättre ska kunna jämföras med varandra.

Tidpunkt för provtagningen är också av stor vikt eftersom bedömning av resultat görs enligt referensintervall som ibland baseras på mätningar under en viss tid på dygnet. Prolaktin är ett bra exempel på detta. Referensintervallet gäller då under förutsättningen att provet är taget på förmiddagen minst 3 timmar efter uppvaknandet.  Även kortisol och testosteron uppvisar uttalad dygnsvariation.


Klinisk kemi
Diagnostikcentrum