Region Östergötland

Smittförande


Hantering av ”Smittförande” patientprov


När smitta av t.ex. Hepatit B, Hepatit C eller HIV misstänks eller har konstaterats gäller speciella regler för handhavande av dessa prov. Prov kan vara blod, serum, urin, cerebrospinalvätska, feces, sekret). Nedan beskrivs lämplig hantering av prov taget i rör. Dessa regler är framtagna i samarbete med Vårdhygien Östergötland.
 1. Såväl provtagningskärl som eventuell remiss skall vara märkta med den gula etiketten SMITTFÖRANDE. För att provet skall omhändertas på rätt sätt är det viktigt att också skyddshylsan är gulmärkt. Provet packas annars upp som ett icke infekterat prov.


 2. Riskprov skall förpackas i skyddshylsa med absorberande material.


 3. Blod på utsidan av röret eller ev. remiss får absolut inte förekomma


 4. Placera provröret i hylsan utan att ta i hylsans utsida med handskarna.


 5. Eventuell remiss får aldrig lindas om röret inuti hylsan.


 6. Vid utredning av patient med misstänkt smitta bör denna misstanke bekräftas eller avfärdas innan ytterligare prov sänds för fortsatt specialutredning


 7. Genom att följa dessa hygienföreskrifter skapar vi tillsammans en säkrare arbetsmiljö.

  Vårdhygien i Östergötland
  Tele 010-103 10 39

  Yvonne Thornberg
  Kundserviceansvarig
  Diagnostikcentrum
  010-103 32 55