Region Östergötland

Transport av laboratorieprover

 

Omfattning

Denna rutin omfattar prover som transporteras på allmän väg från verksamheter inom landstinget.

Syfte

Syftet med denna rutin är att säkerställa så att lagar och krav efterlevs vid transport av prover som ingår i någon av de tre kategorierna:

 • Undantaget medicinskt prov,
 • Biologiskt ämne, kategori B UN 3373 eller
 • Smittförande ämne UN 2814.

Referenser

Denna rutin är skriven utifrån ”Packa provet rätt” som är framtagen av Folkhälsomyndigheten vilken i sin tur baseras på kraven i föreskrifterna i ADR-S 2006:7.

Ansvar

Avsändaren är ansvarig för all skada som försändelsen kan ge upphov till om de lämnas i strid med denna rutin och refererade föreskrifter. Detta ansvar gäller även om transportören kan anses ha godkänt inlämningen till transport.

Krav på förpackningar

I samband med upphandling av förpackningsmaterial skall landstingets säkerhetsrådgivare ha granskat och godkänt artiklarna.

Förpackningsinstruktioner

Laboratorieverksamheter skall utarbeta detaljerade förpackningsinstruktioner. Instruktioner skall ingå i de provtagningsanvisningar som laboratoriet lämnar till sina kunder. Förpackningsinstruktionen skall med centraldepåns specifika artikelnummer ange vilket förpackningsmaterial som får användas. 

Allmänna krav på provförsändelser

Provförpackningar ska alltid bestå av:

 • Primärkärl, t. ex provrör med tättslutande kork.
 • Absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen (t.ex. vermikulit).
 • Sekundärförpackning som är tät och skyddande.
  I transportbox används plastpåse som försluts.
  Enstaka prov packas i transporthylsa innehållande ett absorberande material.
  Eventuella remisser placeras utanför sekundärförpackningen.
 • Ytterförpackning. Godkänd transportbox används när flera/många prover skickas. Till enstaka prover används en skyddande ytterförpackning, t ex vadderad påse.

På ytterförpackningen anges avsändare och mottagare med information om avdelning/mottagning/vårdcentral/sjukhus och postadress. Samt märkning enligt vad som beskrivs nedan.

Det kan vara krångligt att avgöra om ett prov ska hanteras som ”Biologiskt ämne, kategori B UN3373” eller som ”Undantaget medicinskt prov” och dessutom opraktiskt att separera de olika proverna under transporten.

OBS! Region Östergötland har därför valt att räkna alla prover som skickas för analys till kategorin ”Biologiskt ämne, kategori B UN 3373” med undantag för t.ex blodprodukter för transfusionsändamål och liknande som hanteras som ”Undantaget medicinskt prov”. Ovanstående omfattar ej prover som hör till kategorin ”Smittförande ämnen, kategori A UN 2814”.

Beskrivning av kategorierna

 

Biologiskt ämne, kategori B UN3373

Hit räknas alla prover från människor eller djur som har eller misstänks innehålla mikroorganismer och som transporteras för diagnostik- eller forskningsändamål. Hepatit och HIV ingår i denna grupp.
OBS! Region Östergötland har valt att räkna alla prover som skickas för analys till kategorin ”Biologiskt ämne, kategori B” med undantag för t.ex blodprodukter för transfusionsändamål och liknande som hanteras som ”Undantaget medicinskt prov”.
Ovanstående omfattar ej prover som hör till kategorin ”Smittförande ämnen, kategori A UN 2814”.

Förpackningen skall märkas tydligt med avsändare och mottagare samt texten/etiketten ”Biologiskt ämne, kategori B UN 3373”

Undantaget medicinskt prov

Hit räknas prov med minimal sannolikhet att smittämnen förekommer, t ex blodprodukter för transfusionsändamål, blod- och urinprover för kemisk analys. Dessa klassas inte som farligt gods och inga särskilda krav ställs på transporten.
OBS! Region Östergötland har valt att räkna alla prover som skickas för analys till kategorin ”Biologiskt ämne, kategori B UN 3373” med undantag för t.ex blodprodukter för transfusionsändamål och liknande som hanteras som ”Undantaget medicinskt prov”.
Ovanstående omfattar ej prover som hör till kategorin ”Smittförande ämnen, kategori A UN 2814”.

Förpackningen skall märkas tydligt med avsändare och mottagare samt texten ”Undantaget medicinskt prov”.

Smittförande ämnen, kategori A UN 2814

Till denna grupp räknas prover i skyddsklass 4, t ex ebolavirus och liknande, uppodlade stammar/kulturer av mikroorganismer i riskklass 4. (Även en del i riskklass 3, se ”Packa provet rätt”) 

Vid behov av sådan transport kontakta:
Dagtid: Klinisk mikrobiologi US tele 010-103 4594
Övrig tid: se Dygnets jourer på Lisa – DC Klinisk mikrobiologi
Vid behov av mer information kontakta regionens kontaktperson för farligt gods-frågor.

Lathund för märkning och beställning av etiketter och material/emballage 

Etiketter

Artikel

Beställ från

Artikelnr

Bild på etikett UN3373
Biological substans
category B

Biologiskt ämne, kategori B

 

Etikett: UN3373
Text: Biologiskt ämne, kategori B

www.posten.se

Sökväg: 
Företag/
beställ blanketter/
brev o värdeförsändelse/
välj blankett:

Biological substans
category B

 2112.17

 

Etikett saknas

Undantaget medicinskt prov

Texten anges på ytterförpackningen
(Användes endast av laboratorier t ex vid transport av blodprodukter för transfusionsändamål och liknande)
   

Bild på etikett 6.2

Smittförande ämnen, kategori A

 

Etikett: ”Infectious substance”
Text: UN 2814

Kontakta
Klinisk mikrobiologi
Dagtid:
010-103 4594
Övrig tid:
se Dygnets jourer på Lisa
 

Emballage för labprover

     
  Skyddshylsa med absorberande material
(Transporthylsa plast med lock)
Centraldepån
Tel. 020-900 200
41 51 04
   Vadderad provpåse nr 2
(210*300 mm)
Centraldepån
Tel. 020-900 200
10 25 59
   Vadderad provpåse nr 5
(260*400 mm)
Centraldepån
Tel. 020-900 200
10 25 60
   Transportbox 
(svart från Noax)
Klinisk kemi
Tel. 010-103 3235
 
  Transportbox (plast) Centraldepån
Tel. 020-900 200
29875
  

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för frågor om farligt gods:

Angelie Appel
FM centrum
010-10 30 430 (30430)
angelie.appel@regionostergotland.se

Om frågorna gäller transporter till/från laboratorierna inom Diagnostikcentrum kan du vända dig till:

Yvonne Thornberg 
Kundserviceansvarig
Diagnostikcentrum
010-103 3255 (33255)
yvonne.thornberg@regionostergotland.se