Region Östergötland

Remisser och beställningar

 

För Laboratoriemedicin i Östergötland

Det vanligaste sättet att beställa analyser och tjänster från laboratoriemedicin är elektroniskt via ROS (Remiss och Svar)
Om man inte har tillgång till ROS och som en reservrutin används pappersremisser. Ett fåtal finns fortfarande i tryckt version och kan beställas från Centraldepån i Norrköping på telefon 020-900 200. Alla remisser ska också finnas i digitala blankettarkivet under remiss.

Remisserna i blankettarkivet finns även med här nedan. Utmärkta med (digitala blankettarkivet). De kan fyllas i, skrivas ut och användas.
Välj : öppna - aktivera redigering -aktivera innehåll 

Frågor kring remisser: Isa.Bostrom@regionostergotland.se

AFP remiss, gravida

Allergi remiss -finns i digitala blankettarkivet - remiss

Autoimmunitet remiss - finns i digitala blankettarkivet - remiss
AVK-behandling remiss 3 st remisser  - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Blodgruppering - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Blodrekvisition  - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Beställning av blod för laboratoriebruk - blankett    
 
Policy för beställning av blod för forskning/metodutveckling
Blodkromosomanalys remiss - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Bröstremiss klinisk cytologi - finns i digitala blankettarkivet - remiss
 
Bröstremiss Klinisk patologi/histopatologi - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Cellulär immunologi - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Cervixcytologi GCK - remiss - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Cervixcytologi Klinisk remiss - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Genetisk diagnostik - remiss klinisk genetik - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Genetisk undersökning - mikroarray - finns i digitala blankettarkivet - remiss
HLA-remiss - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Heparinantikroppar, HPF4-ak PaGIA, 4T-score vid misstanke om HIT - remiss
Iohexolclearance remiss - finns i digitala blankettarkivet -remiss
Kemisk undersökning - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Kemisk undersökning - Ark med Lid-nummer  Art.nr 802580, att användas tillsammans med remiss Kemisk undersökning, beställs från Centraldepån.
Klinisk cytologi/Punktionscytologi/Övrig cytologi  - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Klinisk farmakologi/Läkemedelsanalys/Farmakogenetik - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Klinisk farmakologi/Tiopurinbehandling - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Klinisk patologi/Histopatologi - finns i digitala blankettarkivet - remisser
Konsultation remiss - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Mikrobiologisk undersökning - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Prenataldiagnostik remiss  - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Rapport vid transfusionsreaktion - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Telefonsvarslista för preliminärsvar av resistensbesked Klinisk mikrobiologi
Terapeutisk venesectio remiss - finns i digitala blankettarkivet - remiss
Virologisk undersökning - finns i digitala blankettarkivet - remiss

Laboratoriemedicin
Diagnostikcentrum