Region Östergötland

Studier, projekt och uppdrag

 

Riktlinjer för hantering av kliniska studier och forskningspersoner vid Universitetssjukhuset, Linköping, med anledning covid-19 pandemin. 

 

Vår policy inom laboratoriemedicin är att i största möjliga utsträckning erbjuda våra tjänster även för uppdrag som ligger utanför vår rutinverksamhet.

Exempel på olika typer av uppdrag

  • Medicinska studier där laboratoriet utför alla eller vissa av de analyser som ingår i studien
  • Arbete som måste utföras av laboratoriepersonal
  • Provhantering eller skickning av prover till annat laboratorium/motsvarande
  • Sammanställningar av referensområden

Om ni har behov av våra tjänster är ni välkomna att kontakta Dzeneta Nezirevic Dernroth, studiekoordinator för Klinisk kemi.
Dzeneta.Dernroth@regionostergotland.se
tel 010-103 32 97
Besöksadress: Klinisk kemi Ingång 64, Universitetssjukhuset 581 85 Linköping

Mera info här:
Rutiner inför start av ett nytt projekt/ny studie inom Klinisk kemi

Ackrediteringscertifikat  2019-12-06 (pdf)

Landstingets organisationsnummer: 232100-0040

Klinisk kemi
Laboratoriemedicin i Östergötland
Diagnostikcentrum