Region Östergötland

AK-mottagning Linköping

 

Öppettider Telefontider Nummer
AK-mottagning vardagar
07.30-16.00 


Vård-till-vård för personal
09.00-10.00
15.00-16.00


07.30-16.00
010-103 32 48
för patienter


010-103 3233
internt 3 3233
PK-prov tas som regel på vårdcentralen
där patienten är listad. PK-prov kan även tas på
Provtagningen Klinisk kemi, US vardagar
07.15-15.00 Uppgång K, plan 11
OBS! Betalning i receptionen i Norra eller
Södra entrén före besöket.
   
Telefax   internt 31720   
externt  010-103 17 20

 

NOAK (Pradaxa®/Xarelto®/Eliquis®/Lixiana®)   
Använd remissmall NOAK-behandling i Cosmic i 1:a hand
AVK-behandling i Östergötland, riktlinjer
Anti-vitaminK-behandling (Waran®/Warfarin Orion) inför och efter operationer och diagnostiska ingrepp, riktlinjer
Antikoagulantiabehandling (Waran) vid tandingrepp, riktlinjer
Lathund för remittering och överrapportering till AK-mott  Gäller Waran/Warfarin-beh.

 

 

Remisser för AVK-behandling   Skrivs i Cosmic i remissmall "AVK-behandling"  Pappersremisserna är en reservrutin samt för vårdgivare som inte har tillgång till Cosmic

Remisser för AVK-behandling     (för vårdgivare utanför landstinget i Östergötland)

Mer om AK-mottagningens verksamhet
Att se ordination i Panorama och skriva remiss i Cosmic
Information om AK-mott att lämna till patienter 
    
Glömd dos av antikoagulantia  
Om vaccination och antikoagulantia (länk till Janusinfo)
Självtestning med CoaguChek   Hur man remitterar patienter och rutiner vid övergång till självtestning
Rutin för samarbete mellan Linköpings kommun och AK-mottagningen US gällande AVK-behandling    150519

Alla vårdcentraler förutom Johannelunds VC har överlåtit till AK-mottagningen US att sköta AVK-behandling inom centrala länsdelen. Fr.o.m. 200203 har AK-mott i Motala övertagit beh. för Ljungsbro och Skäggetorps VC.

Adress:
AK-mottagning
Hus 449, K, plan 11    
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Diagnostikcentrum