Region Östergötland

AK-mottagning Motala

Öppettider Telefontider Nummer
AK-mottagning   vardagar 07.00-16.00 08.00-09.00
14.00-15.00
47977 (internt)
010-10 479 77
PK-provtagning  vardagar 07.30-11.00    
Telefax   47947
010-10 479 47

 

NOAK (Pradaxa®/Xarelto®/Eliquis®/Lixiana®)     Använd remissmall NOAK-behandling i 1:a hand
AVK-behandling i Östergötland, riktlinjer
Anti-vitaminK-behandling (Waran®/Warfarin Orion®) inför och efter operationer och diagnostiska ingrepp, riktlinjer
Antikoagulantiabehandling (Waran) vid tandingrepp, riktlinjer
Lathund för remittering och överrapportering till AK-mottagning

 

 


Remisser för AVK-behandling   Skrivs i Cosmic i remissmall "AVK-behandling"  Pappersremisserna är en reservrutin samt för vårdgivare som inte har tillgång till Cosmic

Remisser för AVK-behandling       
(för vårdgivare utanför landstinget i Östergötland)

Mer om AK-mottagningens verksamhet
Att se ordination i Panorama och skriva remiss i Cosmic
Information om AK-mott att lämna till patienter 
        
Glömd dos av antikoagulantia
Om vaccination och antikoagulantia  (länk till Janusinfo)

Waran/Marcumar-behandling; rutiner för ordination, provtagning, dosering och delning för patient som behöver hjälp av distriktssköterska
Självtestning med CoaguChek       Hur man remitterar patienter och rutiner vid övergång till självtestning

Samtliga vårdcentraler i västra länsdelen har helt överlåtit till AK-mottagningen LiM att sköta AVK-behandling. Fr.o.m. 200203 ingår även Ljungsbro VC samt Skäggetorps VC i AK-mott LiMs åtagande.


Adress:
AK-mottagningen 
Lasarettet
Lasarettsgatan 37
591 85 Motala

Klinisk kemi
Diagnostikcentrum