Region Östergötland

Ledning för Röntgenkliniken i NorrköpingVerksamhetschef: Håkan Gustafsson
Tfn: 010 - 104 3023
E-post Håkan.Gustafsson@regionostergotland.se

MLA: Claudia Weber-Lensing
Tfn: via vx 010 - 103 00 00
E-post Claudia.Weber-Lensing@regionsostergotland.se

Enhetschef: Marie Petersson
Tfn: 010 - 104 37 76
E-post Marie.Petersson@regionostergotland.se

Enhetschef: Catrin Strömstedt
Tfn: 010 - 104 37 64
E-post Catrin.Strömstedt@regionostergotland.se

Enhetschef: Kati Pettersson
Tfn: 010 - 104 48 42
E-post Kati.Pettersson@regionostergotland.se

 

 Organansvar (läkare):

Barnradiologi: Överläkare Hans Andersson-Stéen Ultraljud: Överläkare Lars-Gunnar Andersson
Gastroenterologi: Överläkare Anders Ringman Neuroradiologi: Överläkare Eva Grunditz
Muskuloskelettalradiologi: Överläkare Claudia Weber-Lensing  
Thoraxradiologi: Överläkare Håkan Karlson  
   

 

Modalitetsansvar (läkare): Sektionsledare (ssk/usk):
Datortomografi: Överläkare Johan Asplund  Datortomografi - Inger Winbladh
Endoscopi: Överläkare Anders Ringman Endoscopi - Jasmina Bejdic
Magnetkamera: Överläkare Hans Andersson-Stéen Magnetkamera - Danica Medeborn
Ultraljud: Överläkare Lars-Gunnar Andersson Ultraljud - Eva Jansson
Genomlysningen: Överläkare Anders Ringman  
Konv röntgen: Claudia Weber-Lensing Skelett / Lungor / Akut - Lars Henriksen
  Genomlysning / ERCP - Renathe Thieme-Jacobsen
   

 
Diagnostikcentrum