Landstinget i Östergötland

FIXA kundtjänst - Extern

FIXA kundtjänst - information till  externa hyresgäster, entreprenörer med flera.


FIXA tar hand om fastighetsärenden för både externa som egna hyresgäster.
 
Till FIXA kan du ringa med såväl frågor som klagomål eller synpunkter. Likaså om du har idéer eller förslag som rör våra tjänster
 
FIXA fungerar som ett stöd för alla externa hyresgäster med flera. Självklart kostar det ingenting att ringa FIXA!
 
Ett samtal räcker för att få hjälp. Du får tydlig information, ärenden och frågor hanteras inom rimlig tid.
 
FIXA kundtjänst 010-104 40 00

Länk till webb-anmälan för externa hyresgäster >>>