Landstinget i Östergötland

Hyresfrågor

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (CVU) ansvarar för att förvalta de lokaler och fastigheter som ägs och används av Region Östergötlands verksamheter. Det är också CVU som ansvarar för hyrorna samt eventuella förändringar av hyran beroende på ändrade förutsättningar för fastigheten och dess ekonomi. På CVU finns ett team av medarbetare vars fokus är just fastighetsekonomi. Hit kan du vända dig om du tex undrar över:

  • hyresfrågor/hyreskontraktsfrågor – både interna och externa i egna och inhyrda fastigheter
  • hur en av fastighetsförvaltaren godkänd ombyggnation eller investering kommer påverka hyran
  • hur en av fastighetsförvaltaren godkänd förändrad lokalanvändning/storlek/yta kommer påverka hyran
  • andra typer av kostnadsfrågor som är viktiga för dig som hyresgäst, till exempel städkostnader, mediakostnader eller kostnader för tidigare ombyggnationer

Har du frågor som rör hyran eller ekonomin i något annat avseende, ta kontakt med CVU Direkt­ – Kundtjänst för stöd och service.

 

 
CVU Direkt
Telefon
Webbanmälan