Landstinget i Östergötland

FM-tjänster


 

FM-tjänster är Region Östergötlands Facility Managementfunktion.

FM-tjänster ansvarar för att Region Östergötlands fastigheter och lokaler - samt de servicetjänster som underlättar användandet av lokalerna - fungerar på ett optimalt sätt.
 
Det innebär att vi tar hand om förvaltning och drift av fastigheterna, liksom all om- och nybyggnation. Vi ser också till att leverantörerna av de olika kringtjänsterna levererar det de ska – utifrån de behov som verksamheten har.
 
Information om de tjänster FM-tjänster ansvarar för finns samlade i Stöd- och serviceportalen samt här i FM Portalen.