Landstinget i Östergötland

Avfall

På dessa sidor hittar du information om hantering av avfall inom Region Östergötland. Om du inte hittar det du söker, kontakta FIXA så får du hjälp!

Brännbart avfall >>

Avfall som är jämförbart med vanligt hushållsavfall och förbränns på kommunal anläggning.

Källsorterat avfall >>

Avfall så som kontorspapper, sekretesspapper, tidningar, kartong, glas, plast, metall, mm. 

Läkemedelsavfall >>

Produkter som klassas som läkemedel ska sorteras som läkemedelsavfall.

Undantag: Avfall av antibiotika, cytostatika och tungmetallhaltiga läkemedel som sorteras som farligt avfall. Närings-och infusionslösningar sorteras som brännbart avfall alternativt hälls i avloppet.

Farligt avfall >>  

Avfall som enligt lag måste hanteras särskilt på grund av dess hälso- och miljöskadlighet. Hit hör exempelvis smittförande avfall, kemikalier, elektronik, utrustning med innehåll av tungmetaller, antibiotika och cytostatika.

Vårdens specialavfall >>

Avfall som ska hanteras på särskilt sätt på grund av dess farlighet, risker eller etiska skäl. Hit hör exempelvis biologiskt avfall och sekretessavfall.

 

Kontakt


Om du behöver hjälp gällande avfallshantering, välkommen att kontakta FIXA kundtjänst

Mer information


Riktlinje för avfallshantering inom Region Östergötland >>

Lokala anvisningar från enheten för Vårdhygien och smittskydd >>