Landstinget i Östergötland

Bygga om/Lokalförändring

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling ansvarar för att förvalta de lokaler och fastigheter som ägs och används av Region Östergötland. Det är också till oss du vänder dig om det finns behov av att bygga om eller förändra lokalen på något sätt.
 
Vi har ett team av medarbetare vars fokus är att genomföra byggnationer och lokalförändringar av olika slag. De arbetar på uppdrag av våra fastighetsförvaltare med olika typer av förändringsprojekt. Du kan tex få hjälp med:

  • rådgivning i lokalfrågor
  • inrednings- och utrustningsplanering (möbler, textiler mm)
  • att visualisera olika lokallösningar
  • renovering/ommålning
  • kostnadsberäkningar vid förändringar av lokalen
  • genomförande av såväl mindre som större byggprojekt

Fastighetsförvaltning har ansvaret för fastigheterna och hur eventuella förändringar påverkar både byggnader och kostnader. Därmed är det fastighetsförvaltaren som i slutändan avgör om och hur ett projekt ska genomföras – självklart i samråd med dig som hyresgäst.
 
Oavsett vilken typ av förändring det rör sig om, använd webbformulär för lokalförändring>> (för anställda i Region Östergötland i egna lokaler).
 
Lokalförändring för externa hyresgäster i Region Östergötlands lokaler, klicka här >>
 
Har du funderingar på att bygga om, förändra din lokal eller lämna den – ta kontakt med FIXA så får du hjälp att komma vidare med dina önskemål!