Landstinget i Östergötland

Fastighetsdrift

En av våra huvuduppgifter är att se till att fastigheterna och deras funktioner stödjer Region Östergötlands verksamheter på bästa sätt. 
 
Fastighetsdrift för oss innebär helt enkelt att allt i dina lokaler/fastigheter fungerar så att du kan ägna din tid åt vården. Det omfattar bland annat skötsel, tillsyn, kontroll och felavhjälpande underhåll.  Det omfattar bla alla system i fastigheten - såsom el, vatten, värme, ventilation, medicinska gaser och hissar för att bara nämna några exempel.  Även sådant som påverkar miljön, både inne och ute ansvarar fastighetsdriften för. Exempel på ärenden som driften hanterar är:

  • inomhusklimatet
  • fel på kortläsare
  • klotter
  • avloppsstopp
  • beställning av gasflaskor

Anmäl alla ärenden som har med driften att göra snarast. Du kan ringa eller registrera din felanmälan direkt här på webben! Region Östergötlands kundtjänst kan ta ärendet vidare och återkoppla – oavsett om lokalen är Region Östergötlands eller om den ägs av en extern hyresvärd.
 
Genom att du kontaktar kundtjänsten får vi dessutom bättre kontroll på vad det är våra hyresgäster efterfrågar och vad det är som kunde fungera bättre – vilket ger oss viktig vetskap inför framtiden så vi kan fokusera på de områden där det behövs bäst!
 
Fastighetsdriften har tät dialog med Fastighetsförvaltning, som hanterar alla lokalförändringar.

 

Kontakt

 

 

 

 

  

  

 


 

Har du tillgång till Region Östergötlands intranät?
Välkommen att istället registrera ditt ärende i Stöd- och serviceportalen!