Landstinget i Östergötland

Fastighetsförvaltning


 
Fastighetsförvaltningen inom Region Östergötland ansvarar för att de fastigheter och lokaler som används inom Region Östergötland fyller de behov du som hyresgäst har. Det innebär att vi ansvarar för att underhålla lokalerna samt att se till att de är funktionella och säkra. Detta gäller för alla fastigheter som används inom Region Östergötland – oavsett om det är Region Östergötland som äger dem eller ej.
 
Din fastighetsförvaltare är den som ansvarar för alla förändringar avseende lokalerna. Förändringar kan tex vara att enheten vill:

  • ha större eller mindre lokaler
  • önskar ändra rummets funktion, dvs vad det används till
  • flytta från lokalen/fastigheten eller säga upp delar av den
  • genomföra en mindre eller större ombyggnation


Om du funderar på en förändring av lokalen på något sätt eller har tankar på att flytta, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service som ser till att det hanteras av rätt fastighetsförvaltare!

Fastighetsförvaltning har tät dialog med fastighetsdriften, som hanterar alla felanmälningar och övriga ärenden som rör driften. 
 

 

Kontakt

 

 

 

 

  

  

 


 

Har du tillgång till Region Östergötlands intranät?
Välkommen att istället registrera ditt ärende i Stöd- och serviceportalen!