Landstinget i Östergötland

Bygga om/Lokalförändring

Bygga om - Banner

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling ansvarar för att förvalta de lokaler och fastigheter som ägs och används av Region Östergötland. Det är också till oss du vänder dig om det finns behov av att bygga om eller förändra lokalen på något sätt.
 
Vi har ett team av medarbetare vars fokus är att genomföra byggnationer och lokalförändringar av olika slag. De arbetar på uppdrag av våra fastighetsförvaltare med olika typer av förändringsprojekt. Du kan tex få hjälp med:

  • rådgivning i lokalfrågor
  • inrednings- och utrustningsplanering (möbler, textiler mm)
  • att visualisera olika lokallösningar
  • renovering/ommålning
  • kostnadsberäkningar vid förändringar av lokalen
  • genomförande av såväl mindre som större byggprojekt

Fastighetsförvaltning har ansvaret för fastigheterna och hur eventuella förändringar påverkar både byggnader och kostnader. Därmed är det fastighetsförvaltaren som i slutändan avgör om och hur ett projekt ska genomföras – självklart i samråd med dig som hyresgäst.

Har du funderingar på att bygga om, förändra din lokal eller lämna den – ta kontakt med CVU Direkt­ – Kundtjänst för stöd och service så får du hjälp att komma vidare med dina önskemål!

Kontakt

 

 

 

 

  

  

 


 

Har du tillgång till Region Östergötlands intranät?
Välkommen att istället registrera ditt ärende i Stöd- och serviceportalen!