Landstinget i Östergötland

Parkeringsplatser Region Östergötland

Parkeringsplatser vid Region Östergötlands fastigheter driftas och förvaltas av Centrum för verksamhetsstöd och utveckling. Region Östergötland tillhandahåller parkeringsplatser för flera tusen personer dagligen. Våra riktlinjer säger att vi ska erbjuda platser enligt den här prioriteringen:

  1. Patienter och besökande
  2. Bilar som används i tjänsten
  3. Region Östergötlands personal

Kontroller av parkeringsområden

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling  ansvarar även för att parkeringsövervakning sker. Parkeringsövervakningen kan skötas av externa utförare. Övervakningen ska ske så att de generella bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar uppställning av fordon följs. Parkeringsövervakning ska göras i förebyggande syfte, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Planering av parkering och lokala föreskrifter

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling  ansvarar också för att planera och bestämma hur stora parkeringsanläggningar som behövs. Målsättningen är att lokala trafikföreskrifter ska följas. Parkering längs till exempel gator strider mot lokala trafikföreskrifter och är därför inte tillåtet. 
 
Parkeringsplatser vid Region Östergötland - Generella riktlinjer >>