Landstinget i Östergötland

Lokalvård

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling ansvarar för att städningen utförs och levereras enligt de behov och avtal som finns mellan Region Östergötland och avtalade. Sodexo ansvarar för leverans i Östra och Västra länsdelen och Service US Lokalvård och Inre logistik i centrala länsdelen.

Vår förhoppning är att du hör av dig till oss på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling om du upplever att något inte fungerar som det ska, eller om du har förslag på eventuella förbättringar. Det hjälper oss att ständigt förbättra städningen och ha en kontinuerlig dialog med leverantörerna.

  • Har du synpunkter på lokalvården?
  • Har inte lokalvårdspersonalen kommit i rätt tid?
  • Behöver du lokalvård utöver det som ingår i avtalet?
  • Ska lokalen eller verksamheten förändras på ett sätt som kan påverka städningen?

Tveka inte att kontakta CVU Direkt­ – Kundtjänst för stöd och service. De kan hjälpa dig med alla dessa delar och annat som rör lokalvård. 
 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

  

  

 


 

Har du tillgång till Region Östergötlands intranät?
Välkommen att istället registrera ditt ärende i Stöd- och serviceportalen!