Region Östergötland

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp allergicentrum:

Verksamhetschef, Vårdenhetschef
Mahvash Behzad
Tel: 010 - 103 13 47
E-post: Mahvash.Behzad.Charmahali@regionostergotland.se

Medicinskt ledningsansvarig Vuxensektionen
Överläkare Mohammad Munir
Tel: 010 - 103 47 18
E-post: Mohammad.Munir@regionostergotland.se


Medicinskt ledningsansvarig Barnsektionen
Forskningsansvarig FoU enheten
Överläkare Lennart Nilsson
Tel: 010 - 103 47 81
E-post: Lennart.J.Nilsson@regionostergotland.se

Forskningssköterska, Utbildningsansvarig
Kicki Helander                                                                                      
Tel: 010-103 13 29
E-post: Christina.Helander@regionostergotland.se

Sektionsledare
Erika Hallberg, sjuksköterska
Tel: 010-103 13 08
Erika.Hallberg@regionostergotland.se