Region Östergötland

Allergologikurs

Basal Allergologi för läkare
Allergologikurs - allergi och astma hos barn och vuxna

Nästa kurstillfälle 12 november-15 november 2018

Anmälan 
Kursen hålls på Allergicentrum på Brigadgatan 14, plan 5.
Antal platser: 30
Anmälan till kursen görs via Kompetensportalen. Anmälan öppnar 180502
Sista anmälningsdag 181105

Kursen är slutförd. Nytt kurstillfälle publiceras när datum är fastslaget.

 

Om du blir antagen ska du hämta Socialstyrelsens intyg där du själv skriver in vilken specialitet du utbildar dig inom om det är enligt SoS 2008 eller SoS 2015 eller båda. Intyget skriver du själv ut och tar med dig vid kursstart och lämnar till
kursansvarig som signerar intygen sista kursdagen. 100% närvaro vid alla delar av kursen krävs för att intyget skall skrivas på.

Kostnad: Anställda i Region Östergötland 4800kr
Kostnad: Externa deltagare 4925kr
För externa deltagare så måste vi ta ut en administrativ avgift (för att
bekosta licensavgift samt administrativ handläggning) för alla deltagare utom de som tillhör Vårdval. Om din klinik tillhör Vårdval meddelas detta kursadministratören vid anmälan.
 
 

Kursprogram

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180022)

Vid frågor rörande kursen går det bra att skicka ett mail till kurssekreterare: 
Anette Källhammer