Region Östergötland

Spirometrikurs

Spirometrikurs för astma/KOL sjuksköterskor och distriktsläkare i Östergötland! 

Spirometrikursen är en återkommande utbildning på Allergicentrum som återkommer 1-2 gånger varje år.

Kostnad RÖ anställda: 500kr
Kostnad Extern deltagare: 625kr
För externa deltagare måste vi ta ut en administrativ avgift (för att
bekosta licensavgift samt administrativ handläggning) för alla deltagare utom de som tillhör Vårdval. Om din klinik tillhör Vårdval meddelas detta kursadministratören vid anmälan.

Nästa utbildningstillfälle:

Kursen är öppen för anmälan

Kursen hålls på Allergicentrum i Linköping, Brigadgatan 14, plan 5 sal Timotej.

Anställda i Region Östergötland anmäler sig här:
https://regionostergotland.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0018/common/registercatalog/class-00063685

Externa utanför Region Östergötland anmäler sig här:
https://regionostergotland-ces.comenius.se/#/registration/class000000000019500/?bdr=true

Kursprogram 17 maj 2018

Kursansvarig: Lars Ahlbeck, Distriktsläkare, Allergicentrum Lars.Ahlbeck@regionostergotland.se


Kursadministratör: Anette Källhammer