Region Östergötland

Spirometrikurs

Spirometrikurs för astma/KOL sjuksköterskor och distriktsläkare i Östergötland! 

Spirometrikursen är en återkommande utbildning på Allergicentrum som återkommer 1-2 gånger varje år.

Kostnad RÖ anställda: 500kr
Kostnad Extern deltagare: 625kr
För externa deltagare måste vi ta ut en administrativ avgift (för att
bekosta licensavgift samt administrativ handläggning) för alla deltagare utom de som tillhör Vårdval. Om din klinik tillhör Vårdval meddelas detta kursadministratören vid anmälan.

Nästa utbildningstillfälle: Torsdag den 28 februari 2019

Kursen är öppen för anmälan 2018-12-10.

Kursen hålls på Allergicentrum i Linköping, Brigadgatan 14, plan 5 sal Timotej.

Program

Anställda i Region Östergötland anmäler sig här

Externa utanför Region Östergötland anmäler sig här

Kursansvarig: Lars Ahlbeck, Distriktsläkare, Allergicentrum Lars.Ahlbeck@regionostergotland.se


Kursadministratör: Anette Källhammer