Region Östergötland

Arbetsmiljökartkartläggning SMAK

SMAK står för StruktureradMultidisciplinärArbetsmiljökartläggning

SMAK-enkäten är en enkät för utvärdering av arbetsmiljö som har utvecklats av Arbetsmiljöenehteniinom Region Jönköpings län.  Enkäten är indelad i tre delar, fysiska-, fysikaliska- och organisatoriska/sociala faktorer, baserat på forskning inom arbetsmiljöområdet. Enkäten innehåller endast 30 frågor, där respektive område avslutas med en skattningsfråga ”vad är värst” samt en fritextfråga. Enkäten är utformad för att minimera tidsåtgång på arbetsplatsen och genomsnittlig svarstid är endast 12 minuter.

SMAK-metodens frågor identifierar problem i arbetsmiljön, för att kunna sätta in skräddarsydda insatser och slutligen utvärdera effekten av dessa insatser. SMAK-enkäten har utvärderats vetenskapligt och visats ha goda psykometriska egenskaper.

En metodbok för SMAK kan beställas om intresse finns. Kontakta om råde ergonomi, vid arbets- och miljömedicin i Linköping: Ammergonomi@regionostergotland.se

Här kan du ladda ner och ta del av metodboken SMAK 

Metodbok SMAK 2.1. 210907.pdf