Region Östergötland

Patients and Workers Safety Study (PAWSS)

Sedan 2015 har vi forskat inom området som handlar om vårdskador och arbetsskador, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso och sjukvården samt hur vi kan skapa säkrare personförflyttningar. Forskningsstudien har namnet "Patient and workers Saftey Study" (PAWSS) och inkluderar flera olika delar.

Studie 1: I denna studie studerade vi förekomsten av vårdskador och arbetsskador under en fyraårs period inom en region. Här kan du ta del av resultaten: “Patient and healthcare worker safety risks and injuries. Learning from incident reporting.” European Journal of Physiotherapy, 2020

Studie 2: Vi har intervjuat medarbetare inom hälso- och sjukvården som varit med om en situation där patient och medarbetare skadat sig, eller riskerats att skada sig i samband med omvårdnadsarbete, behandlingssituationer eller vid förflyttning av patient. Här kan du ta del av resultaten: Health care workers’ experiences of workplace incidents that posed a risk of patient and worker injury: a critical incident technique analysis. BMC Health Serv Res 21, 511 (2021). 

Studie 3: Här har vi beviljats medel för "Innovativa lösningar för en säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården: - Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar". Studien startade juni 2019 och samverkan sker bland annat mellan Region Östergötland och Linköpings Universitet.

Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin. Forskningen genomförs av en forskargrupp med kunskap inom områdena arbetsmiljö och patientsäkerhet, medarbetarskap och arbetsskador. Forskningen genomförs i samverkan med Region Östergötland, Region Örebro och Region Jönköping.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Charlotte Wåhlin tillsammans med två forskare tagit fram en kunskapssammasntällning om vilka arbetsmiljöåtgärder som bidrar till säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg: läs mer här

Studie 4: För denna studie har vi fått beviljade anslag från AFA försäkringar. Ansökan har titeln: ”Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar. Åtgärder för säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt omsorg”. Det huvudsakliga syftet med studien är att översätta, psykometriskt pröva och utvärdera implementeringen av riskbedömningsinstrumentet Tilthermometer tillsammans med utbildning och användning av arbetsmiljöpolicy och framtagen riktlinje för personförflyttningar på arbetsplatser inom regional och kommunal hälso- och sjukvård.

Frågor angående studien besvaras av forskningsledare Charlotte Wåhlin, docent & ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping.

E-post: charlotte.wahlin@regionostergotland.se Telefon: 010-103 62 67.