Region Östergötland

Pågående forskning & utveckling

Inom området arbetsmiljö, arbetshälsa och ergonomi pågår följande forskningsstudier och utvecklingsprojekt:

  • Vårdskador och arbetsskador inom hälso- och sjukvården, forskningsstudien Patient and Workers Safety Study (PAWSS)
  • Säkrare personförflyttningar (PAWSS)
  • Arbetsmiljö inom tandvården, forskningsstudien DOiT
  • Nackbesvär bland truckförare
  • Stressprevention på arbetsplatsen bland hälso- och sjukvårdspersonal, forskningsstudien SPA

Forskningen sker i samverkan med Linköpings Universitet, Hälsohögskolan i Jönköping, Region Jönköping, Region Örebro och Karolinska Institutet. Är du intresserad av att veta mer om pågående forskning är du välkommen att ta kontakt med Charlotte Wåhlin, med dr och ergonom/leg fysioterapeut:  

charlotte.wahlin@regionostergotland.se