Region Östergötland

Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Det finns ett stort behov och intresse inom såväl hälso- och sjukvården som kommunal omsorg att utveckla arbetet med att integrera frågor som rör patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vårdskador förekommer fortfarande i hög utsträckning inom dessa verksamheter. I omvårdnadssituationen finns det ett flertal riskmoment där skador kan uppstå. Fall är exempelvis en vanlig orsak till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.

För att förbättra patientsäkerheten behövs mer kunskap om hur, när, var fallen sker och vilka konsekvenser det får. När patienten faller oväntat riskerar även medarbetare att skada sig. Dessutom innebär förflyttningar och tunga lyft en tung fysisk belastning som över tid kan leda till belastningsskador hos medarbetarna. Upplevelsen av hög arbetsbelastning och stress kan också vara en risk som medför sämre säkerhet. På varje enhet ska risker som finns just där systematiskt identifieras och kan därmed också förebyggas. Det långsiktiga systematiska arbetsmiljöarbetet är en del i att förebygga arbetsskador. Förhållanden som är viktiga för patientsäkerhet har visats vara viktiga även för medarbetarnas säkerhet.

Betydelsen av integrering av området patientsäkerhet och arbetsmiljö har uppmärksammats på flera håll. Om du är intresserad av området så är ett tips att läsa den broschyr som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram "Patientsäkerhet och arbetsmiljö - En vägledning"   

       
Film "Säker hälso- och sjukvård i en sund arbetsmiljö"

För att ge inspiration till att arbeta med förebyggande arbete har vi har tagit fram har tagit fram en kortfilm som heter  ”Säker hälso- och sjukvård i en sund arbetsmiljö”.  I filmen berättar tre medarbetare inom hälso- och sjukvården om arbetsmiljö utifrån sina perspektiv och verksamheter. Filmen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom den kommunala omsorgen och som vill få inspiration till att förebygga skador som kan uppstå i ditt arbete. Det handlar både om att förebygga arbetsskador och vårdskador. Något som tyvärr förekommer i stor utsträckning inom både vård och omsorg.  Men det går att förebygga arbetsskador och vårdskador genom att skapa en god säkerhetskultur, eller vad anser du?         

Välkommen att ta del av filmen. Du kan gärna visa filmen på någon arbetsplatsträff, i er samverkansgrupp eller varför inte vid ett fackligt möte och diskutera hur ni vill jobba med frågan på din arbetsplats . Sprid gärna filmen, den kan fritt användas i olika sammanhang. 

Filmen har tagits fram av Region Östergötland i samverkan mellan:

  • Charlotte Wåhlin, ergonom/leg fysioterapeut och forskare, Arbets- och miljömedicin
  • Annica Öhrn, Centrumchef och forskare/leg sjuksköterska, Centrum för Hälso- och Vårdutveckling
  • Per Wahlgren, filmproducent, kommunikationsenheten
  • Anchi Alm, kommunikatör/journalist, kommunikationsenheten

Vi tackar medverkande enheter och personer som generöst har medverkat i denna film.

Här kan du ta del av blogginlägget som handlar om "Ergonomi bidrar till god vårdmiljö"

Kontakt:

Frågor besvaras av Charlotte Wåhlin, ergonom vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland. Charlotte har uppdraget som projektledare för ett forskningsprojekt "Vårdskador och arbetsskador i omvårdnadssituationen". Projektet genomförs i samverkan med Linköpings Universitet.

E-post: charlotte.wahlin@regionostergotland.se