Region Östergötland

Laboratorium

Laboratoriet utför analyser av både tekniskt/hygieniska och biologiska prover och Du som anlitar oss kan få hjälp med tolkningen av Ditt analysresultat av arbetsmedicinsk och yrkeshygienisk expertis. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera en miljörisk och sätta in åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Vi kan även hjälpa till med provtagning eller tillhandahålla provtagningsmaterial om Du själv tar proverna.

Vi utför även olika special- och uppdragsanalyser såsom bestämning av organiska föreningar i inomhusluft, ämnen i byggnadsmaterial, miljögifter i mark och vatten, inflammationsmarkörer och friskfaktorer i blodet m.m.      

Bildlänk: arbetsmiljöananlyser
 
Bildlänk: specialanalyser
 
Bildlänk: arbetsmiljöutredningar
 
Bildlänk: miljömedicinska analyser

Bildlänk: forskning och utveckling


Tillbaka till Arbets- och miljömedicins startsida