Region Östergötland

Arbetsmiljöutredningar

Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping

Genom provtagning och analyser undersöker vi kemiska, biologiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Därefter görs riskbedömningar som underlag för olika tekniska åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Sådana åtgärder kan till exempel vara förändringar i produktionen, förbättrad ventilation eller personlig skyddsutrustning.

Vi arbetar även som konsulter och deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Våra kunder är framför allt olika företag och företagshälsovården.

Kontaktperson: Bengt Ståhlbom, 1:e yrkeshygieniker, verksamhetschef
Tfn 010-103 14 45, e-post
bengt.stahlbom@regionostergotland.se

     

Tillbaka till laboratoriets startsida